السفارات

We collected for you some useful information that you may need in Tunisia.

Foreign embassies in Tunisia:
Here is the list of the foreign embassies in Tunisia. It is important to verify in your country the address of your embassy before coming to Tunisia. These information can be modified when necessary.

Algeria 

136 Avenue de la Liberte
City: Tunis
Phone: 21671-783166, 21671-789038, 21671-790723
Fax: 216 71 280 918, 216 71 788 804
Web Site: http://www.mae.dz/ma_fr/
Email: ambalg@net.tn

Argentina
10, Rue Hassan El Houssein 
1004 – El Menzah IV 
B.P. No. 9, 1002 Tunis – Belvedere 
Tunis, Tunisia
City: Tunis
Phone: (+216) 71 231-222 
(+216) 71 767-430
Fax: (+216) 71 750-058
Email: embargentunez@gnet.tn,etune@mrecic.gov.ar

Austria 

16, rue Ibn Hamdis 
El Menzah I 
1004 Tunis, Tunisia
City: Tunis
Phone: (+216) (71) 75 10 91 
(+216) (71) 75 10 94 
(+216) (71) 76 73 85
Fax: (+216) (71) 76 78 24
Email: tunis-ob@bmeia.gv.at
Office Hours: 09.00-12.00

Bahrain 

72 Maaouya bin Abi Sufyan Street 
Al-munaza Al-thmen 2037 
P.O Box 79
City: Tunisia
Phone: 0021671750865
Fax: 0021671766549
Web Site: http://www.mofa.gov.bh
Email: tunis.mission@mofa.gov.bh
Office Hours: Mon – Fri: 08:00 am – 15:00 pm

Belgium 

Rue du 1er juin, 47 
1002 Tunis – Belvedere 
Tunisie
City: Tunis
Phone: + (216) (71) 781.655, + (216) (71) 784.093, + (216) (71) 785.497, + (216) (71) 793.351
Fax: + (216) (71) 781.493 Visa, + (216) (71) 792.797
Email: Tunis@diplobel.org

Brazil 

5, RUE SUFETULA, MUTUELLEVILLE 
BOITE POSTAL N 83 
1002 TÚUNIS – BELVEDERE 
TUNISIA
City: Tunis
Phone: (216) 7189-1021 (DIRETO DO EMBAIXADOR), (216) 9890-5783 (CELULAR DE PLANTÃO)
Fax: (216) 7184-6995
Email: brasemb.tunis@gnet.tn

Bulgaria 

5 Rue Ryhane, Cite Mahrajene 
1082 _ Tunis, B.P.6 Tunisie
City: Tunis
Phone: ( 00216) 71-798-962, ( 00216) 71-800-980
Fax: (00216 ) 71 791 667
Email: tunis@embassy.transat.bg

Cameroon 

Caulisee 
Tunis, Tunisia
City: Tunis
Phone: (+216) 98 342 853
Fax: (+216) 71 720 698
Email: consulcam.hebiri@gnet.tn

Canada
3 rue du Senegal, Place d’Afrique 
Tunis-Belvedere, Tunisia 
1002
Phone: (011 216) 71 104 000
Fax: (011 216) 71 104 191
Web Site: http://www.tunisia.gc.ca
Email: tunis@international.gc.ca
Office Hours: Monday to Thursday 8:00 a.m. – 5:00 p.m. Friday: 8:00 a.m. – 1:30 p.m. 
Summer hours (July and August) and Ramadan Monday to Friday 7:30 a.m. to 3:00 p.m.

China 

22, Rue Dr. Burnet 
Tunis 1002, Tunisia
City: Tunis
Phone: 00216-71780064
Fax: 00216-71792631
Web Site: http://tn.china-embassy.org
Email: chinaemb_tn@mfa.gov.cn

Cuban

1 Rue Amilcar 1004 
El Menzah VII, Tunis 
Tunisia
City: Tunis
Phone: (216) 71 767 235 – 71 766 459
Fax: (216) 71 755 922
Web Site: http://emba.cubaminrex.cu/tunez
Email: emba.cubaminrex.cu/tunez
Office Hours: Office Hours: Monday to Friday : 8:30am to 4:00pm

Czech Republic
98, rue de Palestine 
B.P.53, 1002 
Belvedere
City: Tunis
Phone: +216-71-781916, +216-71-780456
Fax: +216-71793228, +216-71802090, +216-71285452
Web Site: http://www.mzv.cz/tunis
Email: tunis@embassy.mzv.cz,tunis1@centrum.cz

Denmark 


Résidence les Jasmins – Bloc G – 2 éme étage – Appartement 9 Rue Habib CHATTI – (en face de Clinique El Manar ) El Manar I – 2092 Tunis

Phone: +21671881016

Email: consgendan@gmail.com

Finland
Ambassade de Finlande
Dar Nordique
Rue du Lac Neuchatel
Les Berges du Lac
1053
City: Tunis
Phone: +216-71861777
Fax: +216-71961080
Web Site: http://www.finlandtunis.org
Email: sanomat.tun@formin.fi
Office Hours: Customer Service: Mon-Thu 09.00-12.00

France (embassy)

Embassy of France in Tunis, Tunisia
2 Place de l’Independance
1000 Tunis
City: Tunis
Phone: [216] 71 105 000
Fax: [216] 71 105 001 / 005
Web Site: http://www.consulfrance-tunis.org/
Email: consulat.france@planet.tn

France (consulate)

Consulate General of France in Tunis, Tunisia
2 Place de l’Independance
1000 Tunis
City: Tunis
Phone: [216] 71 105 000
Fax: [216] 71 105 001 / 005
Web Site: http://www.consulfrance-tunis.org/
Email: consulat.france@planet.tn

Germany
German Embassy in Tunisia
1, Rue el Hamra
Mutueville, Tunis
City: Tunis
Phone: 216 71 78 64 55
Fax: 216 71 78 82 42
Web Site: http://www.tunis.diplo.de

Greece 

Embassy of Greece in Tunis, Tunisia
6, rue Saint Fulgence, Notre Dame
1082
City: Tunis
Phone: (0021671) 288411, 288890, 288608
Fax: (0021671) 789518
Email: gremb.tun@mfa.gr

Greenland 

Royal Danish Consulate General in Tunisia
5, Rue de Mauritainie, Place d’Afrique
B.P. 254
1002 Tunis Belvedere
City: Tunis
Phone: +216 71 792 600
Fax: +216 71 790 797
Email: dannebrog@gnet.tn

Honduras
Embassy of Honduras in Tunisia
12, Rue Achtart, 1082. Nord-Hilton
Tunis, Cite Mahrajen B.P.572 Tunisie Cedex
City: Tunis
Phone: (00 – 216) 71-780-544, 71-784-849
Fax: (00 – 216) 71-781-264
Web Site: http://www.mfa.gov.hu/emb/tunis
Email: mhuembtun@planet.tn

Hungary 

Embassy of Hungary in Tunis, Tunisia
12, Rue Achtart, 1082. Nord-Hilton Tunis
City: Tunis
Phone: (+216)71-780544
Fax: (+216)71-781264

India 

Indian Embassy in Tunisia
4 Place Didon
Notre Dame
City: Tunis
Phone: 00-216-71-787819, 790968
Fax: 00-216-71-783394
Email: embassy.india@email.ati.tn

Indonesia 

Embassy of Indonesia in Tunis, Tunisia
15, Rue du Lac Malaren/ Rue du Lac Oubeira
(BP. 58 Berges du Lac)
1053 Tunis, Tunisia
City: Tunis
Phone: (216-71) 860-377, 860-702, 860-842, 963-973
Fax: (216-71) 861-758
Email: kbritun@gnet.tn

Ireland 

Honorary Consul of Ireland in Tunisia
Dalmas SARL
1 Rue Laroussi Haddad
Zi Sidi Rezig 2033
City: Tunis
Phone: +216 98 307 364
Fax: +216 71 893 182
Email: Berriche.abdallah@planet.tn

Italy 

Italian Embassy in Tunisia
3, Rue de Russie
Tunis
City: Tunis
Phone: 216 7132 1811
Fax: 216 7132 4155
Web Site: http://ambitalia-tn.bo.cnr.it
Email: ambitalia.tun@Email.ati.tn

Jordan
Embassy of Jordan in Tunis, Tunisia
95 Yogarta Street 
Mitwal Fils, Tunis 
0021671
City: Tunis
Phone: (00216 71) 785829-780875
Fax: (00216 71) 786461
Email: emb.jordan@planet.tn
Office Hours: Monday – Friday: 8:00-2:00

Kuwait 

Embassy of Kuwait in Tunis, Tunisia
32 Najh Al-Mansoura
Al Munazah Al Rabei
P.O.Box 316 
2080 Tunis
Tunisia
City: Tunis
Phone: (+216) 71754646, 71754556, 71754843
Fax: (+216) 71767659
Email: ambkoweit-tunis@planet.tn

Lebanon 

Embassy of Lebanon in Tunis, Tunisia
Les Berges du Lac 2045
Tunis, Tunisia
City: Tunis
Phone: +216 71 960540 – 71 960420
Fax: +216 71 960001
Web Site: http://www.faridabboud.com/
Email: ambassade.liban@planet.tn

Mali
Embassy of Mali
117 Avenue Jugurtha
Mutuelleville
B.P. 54 Nouvelle Ariana
Tunis 1002
Tunisia
City: Tunis
Phone: (+216) 71708836
Fax: (+216) 71708494

Malta 

Embassy of Malta in Tunis, Tunisia
Imm. Carthage Centrer
Rue du Lac de Constance
B.P. 71
1053 Les Berges du Lac
Tunis, Tunisia
City: Tunis
Phone: 00216 (71) 965 811, (71) 963 652, (71) 965 301
Fax: 00216 (71) 965 977
Email: maltaembassy.tunis@gov.mt

Oman 

Embassy of the Sultanate of Oman in Tunis, Tunisia 
129. Avenue Jughurta
Mutuellevilie, 1002
City: Tunis
Phone: (00216 71) 791 655 or 792912
Fax: 790 820
Office Hours: 08:30 – 14:00

Pakistan 

Embassy of the Islamic State of Pakistan
7 Rue Ali Ibn Abi Taleb
El Menzah VI
P.O.Box 42 
1004 Tunis
Tunisia
City: Tunis
Phone: (+216) 71234366, 71230783
Fax: (+216) 71752477
Email: parep@pakemb.intl.tn

Qatar
Embassy of the State of Qatar
2 Rue Dr Burnet
Mutuelleville Belvederre
Boîte Postale 29
Tunis 1002
Tunisia
City: Tunis
Phone: (+216) 71787395, 71285600, 71287834, 71284149
Fax: (+216) 71781620
Email: tunis@mofa.gov.qa, qatar.emb@planet.tn

Romania

Embassy of Romania in Tunis, Tunisia
18 Avenue d’Afrique, El Menzah V
BP-57-1004 Tunis
Tunisia
City: Tunis
Phone: (00) (216) (71) 766926
Fax: (00) (216) (71) 767695
Email: ambroum@planet.tn

Russia 

Embassy of Russia in Tunis, Tunisia
4, Rue des Bergamotes
El-Manar 1, Tunis 2092, Tunisia
City: Tunis
Phone: +216 71 882-446, 882-458
Fax: +216 71 882-478
Email: ambrustn@mail.ru

Senegal
Senegal Embassy , Tunisia
122, Avenue of Freedom
15477
City: Tunis
Phone: (+216-71) 802397 /(+216-71) 842300
Fax: (+216-71) 780770

Serbia 

Embassy of Serbia in Tunisia
4, Rue de Liberia Tunis
City: Belvedere
Phone: +216-71-780624 / 794626 / 783057
Fax: +216-71-796482
Email: yuamb.1@gnet.tn

Seychelles 

Consulate of Seychelles in Tunisia
26, Avenue Bourguiba
2013
City: Ben Arous
Phone: +2l6-1-383266
Fax: +216-1-382257
Email: cigv-hq@planet.tn

South Africa 
S
outh Africa Embassy , Tunisia
7 Rue Achtart, Nord-Hilton
City: Tunis
Phone: (+216-71)798449 / +216-71-801918/+216-71-801170/+216-71-801462/+216-71-801691
Fax: +216-71-796742/+216-71-790796
Web Site: http://www.southafrica.intl.tn
Email: sa@emb-safrica.intl.tn

Spain 

Embassy of Spain in Tunisia
24, Av. Dr. Ernest Conseil, Cite Jardin
City: Tunis
Phone: (+216-71)-792990 / 782217 / 783609 / 787796
Fax: (+216-71)-792059 / 786267 / 801975
Email: ambesptn@mail.mae.es

Sudan 

Embassy of Sudan in Tunisia
37 Africa Avenue 
City: Tunis
Phone: +216-71-231-322 / +216-71-236-627
Fax: +216-71-751-756
Email: contact@soudanembassy-tn.com

Sweden (embassy)

Honorary Consulate of Sweden, Sousse
Residence de Corniche 2B
Blvd. Mongi Bali
4001 Sousse
Tunisia
City: Sousse
Phone: +216 (73) 22 42 74
Fax: +216 (73) 22 42 74
Email: sousse.swecons@topnet.tn

Sweden (consulate)

Honorary Consulate of Sweden, Tunis
8, Rue Moktar Attia
1001 Tunis
Tunisia
City: Tunis
Phone: +216 (71) 348 004
Fax: +216 (71) 348 032
Email: consgen.suede@planet.tn

Syria 

Embassy of the Syrian Arab Republic
Tunis, Tunisia
City: Tunis
Phone: (+216) 71888018, 71888188, 71787955
Fax: (+216) 71887989

Turkey 

Embassy of Turkey in Tunisia
37 Rue d’Afrique
City: Tunis
Phone: (+216-71)-750668 / 767318 / 767963
Fax: +216-71-767045
Email: tunus.be@planet.tn

Ukraine 

Embassy of Ukraine in Tunisia
7, rue Saint Fulgence, Notre Dame
1002
City: Tunis
Phone: +216-71-845861 / +216-71-845895
Fax: +216-71-840866
Web Site: http://www.ukraineinfo.gov.ua/main
Email: ambassade.ukraine@planet.tn / emb_tn@mfa.gov.ua

U.A.E

Embassy of United Arab Emirates in Tunis, Tunisia
PO Box 1002 , 9 Ashtrat – Al Belvédere 1002
City: Tunis
Phone: +216-1-785463
Fax: +216-1-783507
Email: emirates.embassy@planet.tn

U.K

British Embassy in Tunis, Tunisia
Rue du Lac Windermere
Les Berges du Lac
1053 Tunis, Tunisia
City: Tunis
Phone: +216 71 108 700
Fax: +216 71 108 779
Web Site: http://www.britishembassy.gov.uk/tunisia
Email: british.embassy@planet.tn

U.S.A

American Embassy in Tunis, Tunisia
U.S. Embassy Tunis
Les Berges du Lac
1053 Tunis, Tunisia
City: Tunis
Phone: +216 71-107-000
Fax: +216-71-107-090
Web Site: http://tunisia.usembassy.gov/
Email: consulartunis@state.gov

Yemen 

Embassy of Yemen
Lotissement 6-9
Rue Ali Ben Abu Taleb
1004 Tunis
Tunisia
City: Tunis
Phone: (+216) 71767491, 71767604
Fax: (+216) 71767144

Tunisian Embassies Worldwide:

If you need more information about Tunisia, or if you are Tunisian and you need to join our embassy in a foreign country, this list may help you.

Abidjan
01 BP 6586, Abidjan 01,
(Côte d’Ivoire)
Tél : (225) 22 61 23
Fax : (225) 22 61 24
E-mail: ambtuci@globeaccess.net

Abou Dhabi
Corniche Street, Villa NR 11 A,
PO Box, 4166, Abou Dhabi
(Emirats Arabes Unis)
Tél : (971-2) 66 13 31
Fax : (971-2) 66 07 07
E-mail: ambtunad@emirates.net.ae

Addis-Abeba
DBRE, Zeit Road Kep W20 HN 214,
PO, Box 100069 A/A,
Addis Abeba (Ethiopie)
Tél : (251-1) 65 38 18
Fax : (251-1) 65 02 33
E-mail: embassy.tunisia@telecom.net.et

Alger
II, rue du Bois de Boulogne,
16000 Alger (Algérie)
Tél : (213/2) 69 13 88
Fax : (213/2) 69 23 16
E-mail: atunisie@lst.cerist.dz

Amman
Avenue Zahran, Jebel Amman,
BP 17185, (Jordanie)
Tél : (962-6) 67 43 07
Fax : (962-6) 60 57 90
E-mail: tunamb@joinnet.com.jo

Ankara
Kuleli Sokak n° 1206700 G.O.P Ankara
(Turquie)
Tél : (903-12) 43 77 720
Fax : (903-12) 43 77 100
E-mail: atunisia@superonline.com

Athènes
2, rue Antheon et Marathonodromon,
154
52 Palaio Psychico, Athenes (Grèce)
Tél : (00301) 671 75 90
Fax : (00301) 671 34 32
E -mail: tunisie@otenet.gr

Baghdad
Cité Al Andalous n° 1, Mahala 617, rue
49, El Mansour Baghdad (Irak)
Tél : (964-1) 54 20 602
Fax : (964-1) 24 28 585

Bamako
Tél : (223) 22 17 55
Fax : (223) 23 56 40
E-mail: ambatun-mali@datatech.toolnet.org

Doha
Villa n°3 , Square 23, Amouria Street
West Bay, Doha PO Box 2707
Doha (Qatar)
Tél : (963-11) 61 32 700
Fax : (963-11) 61 32 704

Genève
58, rue de Moillebeau, BP 272,
1211, Genève 19, Suisse
Tél : (41-22) 733 40 23
Fax : (41-22) 734 06 63
E-mail: mission.tunisie@bluewin.ch

Ghaza
Tél : (972-7) 82 50 18
Fax : (972-7) 82 50 28
E-mail: tunispal@hally.net

Islamabad
Housse 21, Street n° 221, E 7,
PO Box, 1913 Islamabad (Pakistan)
Tél : (925-1) 82 78 69
Fax : (925-1) 82 78 70
E-mail: tunisian@isb.comsats.net.pk

Jakarta
Wisma Dharmala Sakti, 11ère étage,
Jendral Sudirman, KAV . 32, Jakarta
10220, (Indonésie)
Tél : (622-1) 570 34 32
Fax : (622-1) 570 00 16
E-mail: embtun@uninet.net.id


Kinshasa

67-69 , avenue du Cercle, Kinshasa
Gombé, B.P. 1498, (Zaïre),
Tél : (243-12) 33 167
Fax : (243-12)

Koweït
Nuzha Bloc 2, rue Nuzhz, Villa 45, Box
5976 Safat C. 13060 Koweit,
Tél : (96-5) 254 21 44
Fax : (96-5) 252 89 95
E-mail: tunemrku@ncc.moc.kw

Lagos
79, Younis Bashorun Street,
Victoria Island, Nigéria,
Tél : (234-1) 61 81 50
Fax : (234-1) 61 51 87
E-mail: emb.tunisia.nig@micro.com.ng

La Haye
98, Gentsestraat, 2587 HX
La Haye (Pays-Bas),
Tél : (31- 70) 351 22 51
Fax : (31-70) 351 43 23
E-mail: ambun@delftnet.nl

Oslo
Ha Kon VITS GT, 5B
0161 Oslo (Norvège)
Tél : (47) 22 83 19 17
Fax : (47) 22 83 24 12
E-mail: ambassade.tunisie.oslo@online.no

Ottawa
515, rue O’Connor, Ottawa, Ontario,
KIS, 3P8, (Canada)
Tél : (1 613) 237 03 30
Fax : (1 613) 237 79 39
E-mail: tunembot@comnet.ca

Paris
25, rue Barbet-de-Jouy, 75007
Paris (France)
Tél : (33-1) 45 68 29 92
Fax : (33-1) 45 56 04 22
E-mail: ambassade.tunisie@wanadoo.fr

Pekin
1, San Li Tun Donb Jie,
100600 Beijing Pékin (Chine)
Tél : (861-06) 532 24 35
Fax : (861-06) 532 58 18
E-mail: ambtun@public.netchina.com.cn

Prague
Nad Kostelem 8, 147 00, Prague 4,
Branik, (République Tchèque)
Tél : (42-02) 46 06 52
Fax : (42-02) 46 08 25
E-mail: atprague@vol.cz

Prétoria
850 Church Street, Arcadia, Prétoria
PO Box 56535 Arcadia 0083, (Afrique du Sud)
Tél : (271-2) 342 52 84
Fax : (271-2) 342 62 84
E-mail: carthage@icon.co.za

Rabat
6, avenue du Fès, Rabat (Maroc)
Tél : (212-7) 73 05 76
Fax : (212-7) 73 06 37
E-mail: tuembrmo@maghrebnet.net .ma

Rome
Via Asmara n°7, 00199 Rome (Italie)
Tél : (39-6) 860 30 60
Fax : (39-6) 862 182 04
E-mail: ambtun@tin.it

Ryadh
Quartier Diplomatique, PO Box 94
368, 11693 KSA Ryadh
(Arabie Saoudite)
Tél : (966-1) 488 79 00
Fax : (966-1) 488 76 41
19, Vase Pelagica,
11 000 Belgrade (Yougoslavie)
Tél : (381-11) 65 27 22
Fax : (381-11) 64 76 56
E-mail: ambatuyu@eunet.yu

Berne
63 Kirchenfeldstrasse,
CH 3005 Berne (Suisse)
Tél : (413-1) 352 82 26
Fax : (413-1) 351 04 45
e-mail: tunberne.ch@bluewin.ch

Beyrouth
Mar Takla, Hazmieth, 7397 Riadh Solh,
Beyrouth
Tél : (961-1) 429 240
Fax : (961-1) 429 240
E-mail: ambtn@inco.com.lb

Bonn
Godesberger Allee 103, 53 175 Bonn,
Allemagne
Tél : (492-28) 376 981
Fax : (492-28) 374 223
E-mail: ambassadeTunisie-Bonn@t-online.de

Brasilia
Shis QI 09 Conjunto 16, Casa 20, CEP
70484, Brasilia – DF Brésil
Tél : (556-1) 248 72 77
Fax : (556-1) 248 73 55
E-mail: tunisiabr@nutecnet.com.br

Bruxelles
278, Avenue de Tervueren,
1150 Bruxelles, (Belgique)
Tél : (32-2) 771 73 95
Fax : (32-2) 771 94 33
E-mail : amb.detunisie@brutele.be

Budapest
Budakeszi UT 55 0/5.II.I
1021 Budapest, Hongrie
Tél : (36-1) 200 89 29
Fax : (36-1) 200 89 31
E-mail: ambtunb@mail.matav.hu

Buesnos Aires
Ciudad de la Paz, 3086/3088
Buenos aires, 1429 Argentine
Tél : (54-1) 544 26 18
Fax : (54-1) 545 63 69
E-mail: embtun@peoples.com.ar

Dakar
Rue Alpha Hachamiyou Tall
BP 3127, Dakar (Sénégal)
Tél : (22-1) 234 747
Fax : (22-1) 237 204
E-mail: ambtndkr@telecomplus.sn

Damas
6, Mezzeh, Chafei Street, Fahim Building, BP 4114, Damas (Syrie)
Tél : (963-11) 61 32 700
Fax : (963-11) 61 32 704

La Valette
144/2 , Tower Road, Sliema-SLM 08,
la Valette (Malte)
Tél : (356) 34 58 66
Fax : (356) 33 13 45
E-mail: ambtunismalta@waldonet.net.mt

Le Caire
26, Avenue El Guezira, cité Zamalek
Le Caire
Tél : (202) 341 49 40
Fax : (202) 341 24 79
E-mail: tunisym@intouch.com

Lisbonne
Rue de Alcolena NR 35,
1400 Lisbonne (Portugal)
Tél : (351-1) 30 10 330
Fax : (351-1) 30 16 817
E-mail: amb.tn@mail.telepac.pt

Londres
29, Prince’s Gate, London SW 7 IQG
(Royaume Uni)
Tél : (44-171) 584 81 17
Fax : (44-171) 225 28 84
E-mail: tunemb@globalnet.co.uk

Madrid
3, Plaza de Alonso Martinez,
28004 Madrid, (Espagne)
Tél : (34-1) 447 35 08
Fax : (34-1) 593 84 16
E-mail: ambtnmad@gem’o.infor.es

Manama
Villa n° 54, rue 3601, bloc 336, Al Adlya,
Manama PO Box:26911 Manama
(Bahrein)
Tél : (97-3) 71 41 49
Fax : (97-3) 74 21 50
E-mail: tunisemb@batelco.com-bh

Mascat
Al Inchirat Street, n°1507, PO Box 220
Madinat Qabous, Code Postal 115,
Mascat (Oman)
Tél : (96-8) 60 34 86
Fax : (96-8) 69 77 78
E-mail: tunemom@gto.net.com

Moscou
28/1 rue Malaya Nikitskaya
Moscou (Fédération de Russie)
Tél : (709-5) 291 28 58
Fax : (709-5) 291 75 88
E-mail: atmos@orc.ru

New Delhi
23, Pschimi Marg, Vasant Vihar, 110057
NewDelhi (Inde)
Tél : (911-1) 614 53 46
Fax: (911-1) 614 53 01
E-mail: embtun@nde.vsnl.net.in

Nouakchott
Ilot A, Lot n°627, BP 681
Nouakchott (Mauritanie)
Tél : (222-2) 52 871
Fax : (222-2) 51 827
E-mail : ambtun@opt.mr

Sanâa
5, rue n°22 avenue Djibouti,
Cité diplomatique,
BP2561, Sanâa (Yemen)
Tél : (96-71) 24 04 58
Fax : (96-71) 26 51 66
E-mail: ambtun@y.net.ye

Seoul
7-13, Dongbingo-Dong, Yongsan-Ku,
Séoul, 140 230 République de Corée
Tél : (822) 790 43 34
Fax : (822) 790 43 33
E-mail: tunseoul@att.co.kr

Stockholm
Narvavägen 32, 1 TR 115 22
Stockholm (Suède)
Tél : (46-8) 663 53 70
Fax : (46-8) 662 19 75
E-mail: tunamb@swipnet.se

Téhéran
BVD Africa, Golgasht Street, NR 37
Téhéran (Iran)
Tél : (982-1) 205 45 96
Fax : (982-1) 204 40 46

Tokyo
18-8, 1, Choe Wakaba, Shinjuki-Ku,
Tokyo 160 (Japon)
Tél : (81-3) 335 341 14
Fax : (81-3) 326 243 87
E-mail: mailbox@tunisia.or.jp

Tripoli
Rue Béchir El Ibrahimi, Madinet El
Hadaik, BP 613, Tripoli
(Jamahiria Arabe Libyenne)
Tél : (218-21) 360 71 81
Fax : (218-21) 360 73 27
E-mail: ambtunpl@it.com.pl

Varsovie
14, rue Mysliwiecka, 00459 Varsovie
(Pologne)
Tél : (482-2) 617 93 65
Fax : (482-2) 621 62 95
E-mail: ambtunpl@it.com.pl

Vienne
Opernring 3/5, 1010 Vienne (Autriche)
Tél : (43-1) 581 52 81
Fax : (43-1) 581 55 92
E-mail: ambtun@aon.at

Washington
1515 Massachusetts, Ave,
NW Washington
DC 20005 (Etats Unis d’Amérique)
Tél : (1-202) 862 18 50
Fax : (1-202) 862 18 58
E-mail: tunisemb@access.digex.net
Building, BP 4114, Damas (Syrie)
Tél : (963-11) 61 32 700
Fax : (963-11) 61 32 704

New Delhi
rue de Rotary Bastos, BP6074,
Yaoundé (Cameroun)
Tél : (237) 20 33 68
Fax: (237) 21 17 67

Comments

This post is also available in: الإنجليزية, الفرنسية

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *